[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[:: โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ::]
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
กลุ่มงาน
บุคลากร
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 167 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link
e-Learning

FanPage ก.ล.

 
  
เป้าหมาย  
 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสาโดยหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และสื่อสารภาษาของอาเซียนได้
3.  บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ
4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม.38
บริหารและจัดการโดย: งานคอมพิวเตอร์ (Powered by Computer Center)
E-mail : klschoolweb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5