หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กิจกรรมกีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : orasa
อ่าน : 392
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการบริหารงานของนายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย ได้แสดงความสามารถด้านกีฬา นันทนาการ ดนตรี นาฏศิลป์ และอื่นๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ตามศักยภาพของตนเอง  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอนุสนธิ์  ต้นประสงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย