ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม Video Conference เพื่อรับนโยบายสำคัญจาก สพฐ.