มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา