ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการสารัตน์ พวงเงิน