ชมรมมังคละของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาร่วมแสดงความสามารถ ในงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563