โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสนับสนุนมาตรการป้องกัน COVID-19 การ์ดไม่ตก

ในปีการศึกษา 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สนับสนุนมาตรการป้องกันภัย Covid-19 โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองวัดไข้ ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกวัน และให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสถานศึกษา สวมใส่หน้ากากขณะอยู่ในโรงเรียน และเว้นระยะห่างทางสังคม