ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเรื่อง แก้ไขวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน แบบ Online, On Hand, On Demand