ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
เลขที่  147  หมู่ที่  4   ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลไกรกลาง
อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170

โทรศัพท์ :  0-5569-1221 ,  093-280-3339
หมายเลขโทรสาร :  0-5569-1288
e-mail : sarabankologmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/kongkrailatwittayaofficial
Youtube : https://www.youtube.com/@kongkrailatwittaya