เปลี่ยนแปลงแนวทางการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. 64 ผ่าน 2 ช่องทาง