การจ่ายเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท