วงมังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมนำขบวน พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย