ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ สำหรับนักเรียน

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2563 ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ สำหรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน

ตารางการออกอากาศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับ ม.4-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน

ไม่พร้อม ไม่เป็นไร ไม่ใช่ปัญหา “เปิดเทอมได้เรียนครบตามหลักสูตรแน่นอน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน

ตารางการออกอากาศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับ ม.1-ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน

6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนะแนวการศึกษาต่อ

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ

เปลี่ยนแปลงแนวทางการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. 64 ผ่าน 2 ช่องทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ

ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 กรอกใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

แนะแนวการศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ของ​มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร 4 ปี

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสารัตน์ พวงเงิน

นายสารัตน์ พวงเงิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดูผลการเรียนออนไลน์