กรรมการฝ่ายประกวดธิดาปลาหมู งานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  รวบรวมคะแนนการตัดสินธิดาปลาหมู ในงานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย