กล.ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดยนายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน   นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่