การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียนการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

o-37-รร.กงไกรลาศวิทยา