การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนว CEFR

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง และนางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี ได้คุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนว CEFR (Digital testing) ระดับ A1 – A2 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ให้แก่เด็ก และเยาวชนประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา