การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR จากทางโรงเรียนพิชชาทรบริบาล เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียนในการศึกษาในระดับต่อไป ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา