การประกวดผลงาน Good Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการ รร.กงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของทุกโรงเรียน ในสังกัด สพม.สุโขทัย เพื่อร่วมแข่งขันประกวดผลงาน Good Practice ในโอกาสนี้ได้ร่วมจัดทำ PLC การจัดการเรียนรู้ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา