เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประกวดมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador: CA  โดยไม่จำกัดอายุ การศึกาา อาชีพ เพื่อชิงโล่และเงินรางวัล กว่า 60,000 บาท   ผู้ที่สนใจดูได้จากรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้