การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 20.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน- กงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 เพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ผ่านโปรแกรม Google Meet