การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงและหารือข้อราชการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมทั้งมอบของขวัญ ให้กับคุณครูที่เกิดเดือนมกราคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครู  ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา