การประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง และทบทวนผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา