การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สร้างสรรค์

วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ นางน้ำเงิน สำอางค์ยอด และนายธรรมกีรติ บวบมี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สร้างสรรค์ ตามกรอบหลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่สอดคล้องกับพันธกิจ สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) ของสถานศึกษาแกนนำพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา