การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับครู ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมไทยคม
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา