การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  •  
  •  
  •  

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ

o-36-รร.กงไกรลาศวิทยา-65