การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา