การรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด–19 (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค โควิด–19 (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12–18 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกงไกรลาศ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน และมีนักเรียนจากโรงเรียนหนอมตูมวิทยา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา