การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้  นางจิตจุฑา    สุมสมจิตร์  และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ไปตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสอบกลางภาค​ ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565​  และกำชับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19