การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับพระครูสุพัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ ให้เกียรติเป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา) นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย สังกัดวัดป่ารัง โดยมีนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาร่วมเข้าสอบในครั้งนี้