การสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้คุมสอบ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา