การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4  โดยมีครูที่เข้ารับการประเมิน ดังนี้

   1. นายจตุพล เป็งทา 
  2. นายธรรมกีรติ บวบมี
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา