การเลือกชุมนุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกชุมนุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนในชุมนุมที่นักเรียนสนใจ โดยมีชุมนุมเปิดให้นักเรียนได้เลือกจำนวน 43 ชุมนุม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก