กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 (แก้ไข)