กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม 2 ของนักเรียน

  •  
  •  
  •