กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นำโดยนายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยผู้ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนได้แก่ นายอลงกรณ์ แสงอ่อน เบอร์3 พรรค WE HELP WE CARE