กิจกรรมการแข่งขันประเภทซูโดกุ และการแข่งขันประเภทเอแม็ท

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พานักเรียนจำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้ง 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการแข่งขันประเภทซูโดกุ และการแข่งขันประเภทเอแม็ท ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์