กิจกรรมค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 25 มกราคม 2565  นักเรียนแกนนำชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ จำนวน 26 คน ร่วมกับคณะครูแกนนำ อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการถอดรหัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักทรงงาน หลักคุณธรรมพื้นฐาน (เสาเข็มชีวิต) การเงินพอเพียงและการทำแผนที่ชีวิต  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน 190 คน โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา