กิจกรรมพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ หัวหน้างานสภานักเรียน นำตัวแทนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสุโขทัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นเยาวชนที่ดี เก่ง กล้า เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย