กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-เจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา