กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564​  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปี 2564 ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น การแข่งขันร้องเพลงสากล การแข่งขัน Spelling bee  การแข่งขันภาพวาดวันคริสต์มาส ฯลฯ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา