กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน  มีการเล่าถึงประวัติของวันตรุษจีน  มอบอั่งเปา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดลายมือ ทำการ์ดวันตรุษจีน และวาดภาพวันตรุษจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา