กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมประวัติวันตรุษจีน ตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประกวดวาดภาพและประกวดการ์ดวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา