กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร และนายจารึก ใบกรุ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย