กิจกรรมสอนเสริม เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT TPAT

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดย นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมสอนเสริม เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT TPAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา