กิจกรรมสัปดาวิทยาศาสตร์ New Normal ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสัปดาวิทยาศาสตร์ New Normal ประจำปีการศึกษา 2563

 1. กิจกรรมภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ท้องฟ้า อากาศ” ส่งผลงานภายใน 13 สิงหาคม 2563
  ส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/kHA44ZFcUJRPdb2q8
 2. กิจกรรมสนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์ TikTok ส่งผลงานภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
 3. กิจกรรมหอคอยฮานอย แข่งขัน ณ ฐานกิจกรรม ม.5
  กลุ่ม 2 แข่งขันวันที่ 13 สค. 2563 เวลา 12.15-13.00 น.
  กลุ่ม 1 แข่งขันวันที่ 14 สค. 2563 เวลา 12.15-13.00 น.
 4. คำถามชวนคิด พิชิต Certificate ร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 สค. 2563 ตอบถูก 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมลล์
  ม.ต้น https://forms.gle/wzvA3z3TbR847iFw7
  ม.ปลาย https://forms.gle/DKzBg5Q9MUCPAaXVA
 5. กิจกรรมวาดภาพวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโปสเตอร์หรือลิ้งข้างล่างนี้ หรือสอบถามที่ครูประจำชั้น
https://www.kl.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/scienceday63.pdf

scienceday63