กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ บริเวณหน้าเสาธง และหอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา