กิจกรรมส่งเสริมการออม youth saving

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยมาให้บริการเปิดบัญชี youth saving ให้กับนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่เปิดบัญชี ในครั้งนี้ด้วย ณ ฐานกิจกรรมระดับชั้น ม.4 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา