กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดระดับ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่  24 – 25  มกราคม 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดระดับ 3  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย  กิจกรรมต้อนรับชาวค่ายสานสายใยสัมพันธ์  สูทกรรมและการสร้างค่าย กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ  การแสดงรอบกองไฟ  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยบูรณาการภายใต้แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา