กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  พิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย