กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา