กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑​ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนวัดปรักรัก ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย